Parents online

Wie zoeken we ?

...vaders & moeders: biologische ouders, stiefouders, adoptieouders, pleegouders, ...

Waarvoor ?

... voor het uitproberen van een online ‘app' over omgaan met emoties van je kind: ‘Parents Online'

Een woordje uitleg

We (*) ontwikkelen een online ‘app' voor ouders van kinderen met psychologische of psychiatrische problemen: ‘Parents Online'.

Via filmpjes, testjes, oefeningen, animaties geven we ouders uitleg over het opvangen van de emoties van hun kind en het omgaan met moeilijke momenten. We willen ouders maximaal betrekken bij de ontwikkeling van deze app. Zo wordt de app toegankelijk, begrijpelijk en motiverend voor de meeste ouders.

Om de app uit te proberen hoeft je kind geen psychologische problemen te hebben: ieder kind heeft wel moeilijke momenten, alle ouders zitten wel eens met hun handen in het haar. Als je kind wel kampt met psychologische problemen ben je uiteraard enorm welkom om de app uit te proberen.

Wat vragen we aan jou ? 

Eén of meer onderdelen van de module bekijken en je eerlijke mening geven: informatiefilmpjes, animaties, testjes, oefeningen, ... Hoe veel je doet en hoeveel tijd je hier in stopt beslis je vooral zelf. Al jouw ideeën voor verbetering zijn van harte welkom!

Wat krijg je er voor terug ?

- Als de module klaar is krijg je zelf voor bepaalde duur toegang tot de hele module eens die klaar is (ook al heeft jouw kind geen psychologische problemen, de principes zijn voor alle ouders informatief en leerzaam)
- Als je wil kan jouw naam vernoemd worden als betrokken ouder bij het testen/ontwikkelen van de module

Interesse ?

Je kan je aanmelden via deze link. We contacteren je dan zo snel mogelijk.
Ook als je nog vragen hebt, mag je je aanmelden via deze link. We nemen dan contact met je op. 

(*) Dit  is een initiatief van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus en QIT bvba. Met subsidies van het Department Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.