Welkom

citaten

Het systematisch werken met cliëntfeedback stelt hulpverleners in staat om nauwgezet de vinger aan de pols te houden en hun therapeutisch aanbod maximaal af te stemmen op hun cliënten. Deze methodiek wordt monitoring genoemd.

QIT online is een internetgebaseerde applicatie die hulpverleners toelaat op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier feedback te verzamelen in de loop van het zorgtraject.

Het is een therapeutisch instrument dat kan helpen de kwaliteit van het zorgaanbod te optimaliseren. Het kan tevens dienst doen als opleidings- of onderzoeksinstrument.

Wij bieden ook vorming aan om het monitoren op een zinvolle en relevante manier in het klinisch werk te integreren.

Hulpverleners die gevestigd zijn in Nederland kunnen op een eenvoudige wijze via QIT online hun ROM gegevens laten aanleveren aan SBG.  

Meer info ? Schrijf je in voor een gratis webinar !

Info onderaan