QIT online ook voor Nederland

QIT online is in Nederland erkend als ROM-leverancier (zie lijst erkende leveranciers) voor vrijgevestigde therapeuten. De OQ-45 maakt deel uit van het standaardprotocol van QIT online. Deze outcomemeting behoort tot het opgelegde instrumentarium van SBG. Via een automatische exportfunctie worden de vereiste ROM-data in het juiste bestandformaat beschikbaar gesteld aan InfinitCare. Met behulp van een unieke licentiesleutel worden ROM- en EPD-data door InfinitCare aan mekaar gekoppeld en geanonimiseerd doorgeleverd aan SBG. 

QIT online is méér dan ROMmen....

De kunst van een goede ROM-methode ligt in het vinden van een optimaal evenwicht tussen gebruiksvriendelijkheid, wetenschappelijkheid en klinische relevantie. Veel ROM-methodes zetten vooral in op het capteren van cliëntfeedback die makkelijk meetbaar is (doorgaans symptomen en klachten).

Deze informatie is echter niet steeds hetgeen therapeuten ondersteunt en inspireert. Therapeuten willen vooral weten wat precies werkt, waarom het werkt en hoe zij actief kunnen ingrijpen om het nog beter te doen werken.

Ook voor cliënten is het eenzijdig registreren van klachten en symptomen niet het meest stimulerende. Hun zelfhelend potentieel wordt meer geactiveerd als ze kunnen reflecteren over ‘hart en ziel' van therapie: de kwaliteit van de werkalliantie, helpende en storende therapieprocessen, hoop en verwachtingen, belangrijke veranderingsmechanismen.

QIT online kiest resoluut voor anders en beter. Het werken met feedback hoort niet ten dienste te staan van beleidsmakers en verzekeringsinstellingen. Het moet een waardevol instrument zijn voor zij die zoeken naar optimale afstemming om verandering, heling, erkenning, aanvaarding, begrip en groei mogelijk te maken.

Voor meer informatie over QIT online en ROMmen :

Wilt u gratis én vrijblijvend QIT online 3 maanden uitproberen ? Maak dan gebruik van ons STARTERSPAKKET.

Meer info : info@qitonline.be.